Tulumaks

Tulumaksu määr

•    maksumäär 20%.
•    alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 € aastas ehk kuni 500 € kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

    • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
    • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
    • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

•    tulumaksumäär juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, dividendid, kingitused, annetused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80.

 

Siit saate meie hinnakirja lehele.

Kommenteerimine on suletud.