Töötasu alammäärad

Töötasu alammäärad

•  Alates 1. jaanuarist 2019 on tunnitasu alammääraks 3,21€ ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 540€.

•  Alates 1. jaanuarist 2018 oli tunnitasu alammääraks 2,97€ ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 500€.

Siit saate meie hinnakirja lehele.

Kommenteerimine on suletud.