Töötasu alammäärad

Töötasu alammäärad

•  Alates 1. jaanuarist 2018 on tunnitasu alammääraks 2,97€ ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 500€.

•  Alates 1. jaanuarist 2017 oli tunnitasu alammääraks 2,78€ ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470€.

 

Siit saate meie hinnakirja lehele.

Kommenteerimine on suletud.