Töötasu alammäärad

Töötasu alammäärad

•  Alates 1. jaanuarist 2020 on tunnitasu alammääraks 3,48€ ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584€.

•  Alates 1. jaanuarist 2019 oli tunnitasu alammääraks 3,21 ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 540€.

Siit saate meie hinnakirja lehele.

Kommenteerimine on suletud.