Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu määr

•    maksumäär 33%.
•    2019. aastal on sotsiaalmaksu maksmisel aluseks töötasu alammäär 500,00€.
•    sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165,00€ kuus.
•    füüsilisest isikust ettevõtja kvartaalne sotsiaalmaks 495,00€. Füüsilisest isikust ettevõtja maksab aasta kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid neli korda aastas – iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks.

Siit saate meie hinnakirja lehele.

 

Kommenteerimine on suletud.