Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu määr

•    maksumäär 33%.
•    2021. aastal on sotsiaalmaksu maksmisel aluseks töötasu alammäär 584,00€.
•    sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72€ kuus.
•    füüsilisest isikust ettevõtja kvartaalne sotsiaalmaks 578,16€. Füüsilisest isikust ettevõtja maksab aasta kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid neli korda aastas – iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks.

Siit saate meie hinnakirja lehele.

Kommenteerimine on suletud.