Tööajafondi arvestus

2019. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus

Kuud, kvartalid Riigpühad P
ä
e
v
Töö-
päevi kuus
Töö-
tunde kuus
Erandid
jaanuar 1.jaanuar – uusaasta T 22 176
veebruar 24.veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev P 20 160 Kui tööpäev ON 23. veebruar, siis töötunde kuus 160-3 =157
märts 21 168
I kvartal KOKKU 63 504 504 – 3=501
aprill 19.aprill – Suur Reede

21.aprill – esimene ülestõusmispüha

R

P

21 168
mai 1.mai – kevadpüha K 22 176
juuni 9.juuni – nelipühade 1.püha

23.juuni – võidupüha
24.juuni – jaanipäev

E

P
P

19 152 Kui tööpäev  ON 22.juuni, siis töötunde kuus 152 – 3=149
II kvartal KOKKU 62 496 496 – 3=493
juuli 23 184
august 20.august – taasiseseisvumispäev T 21 168
september 21 168
III kvartal KOKKU 65 520
oktoober 23 184
november 21 168
detsember 24.detsember – jõululaupäev
25.detsember – esimene jõulupüha
26. detsember – teine jõulupüha
T
K
N
19 146 Kui tööpäev EI OLE 23. või 31.detsember, siis töötunde kuus 146+3=149
Kui tööpäev EI OLE 23. ja 31.detsember, siis töötunde 146+6=152.
IV kvartal KOKKU 63 498 498+3=501 / 498+6=504
AASTA KOKKU 12 kalendripäeva
6 tööpäeva
253 2018

 

Allikas: http://www.rmp.ee/toooigus/tls/2019kalendaarne_tooaeg

 

Töönädalate arv aastas: 50,60

Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,08
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,17

* Tulenevalt Töölepingu seaduse § 53 ning Pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast reedeni lühendatakse 2019. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni võrra:

DETSEMBRIS:

23. detsember 2019 (esmaspäev) – jõululaupäevale eelnev tööpäev

31. detsember 2018 (teisipäev) – uusaastale eelnev tööpäev

 

Kommenteerimine on suletud.